Допълнителни условия за ползване

/валидни за потребители, които създават магазин за продажба на изделия/

 

Чл.1. Условия за създаване на онлайн магазин и публикуване на обяви

За да създаде онлайн магазин, Потребителя трябва да изпълни следните условия:

1.1. Да избере име на магазина, което не се повтаря и не наподобява друго, вече съществуващо име.
1.2. Да напише текстово описание на магазина в свободен текст на кирилица.
1.3. Да стилизира магазина с цветове и графични елементи по избор.
1.4. Да НЕ копира или имитира чужди търговски марки, чужда визия и стилистика.

За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

1.5. Да публикува обяви за артикули, които са произведени чрез ръчна изработка.
1.5.1 Не се допускат изделия, произведени чрез серийно, чрез машинно производство.
1.5.2 Допускат се изделия, прозиведени машинно, върху които има съществена ръчна доработка. Ръчната доработка трябва да представлява не по-малко от 30% от началния вид на изделието.

1.6. Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

1.7. Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (1) като фиксирана сума в лева или евро, с включени в нея данъци и такси. (2) едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне“;

1.8. Да не публикува обяви, които указват, че цената е във валута, различна от посочената в обявата.

1.9. Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща.

1.10. Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители. Частните обяви задължително трябва да имат и лично направени снимки. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че потребителят публикува в платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

1.11. Да напише обявата на български (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули.

1.12. Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.
1.13. Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.
1.14. Да публикува в различни обяви артикули от различни подкатегории. Да публикува едни и същи продукти с различни размери в една и съща обява.
1.15. Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.
1.16. Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.
1.17. Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.
1.18. Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.
1.19. Да не публикува обяви единствено с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретни артикули.
1.20. Да не нарушава ОУ по какъвто и да е начин.
1.21. Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули. Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява продукт или услуга с нов. Въвеждането на нов продукт или услуга, в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.

 

Чл.2 Задължения на потребителя, който публикува обява за изделия

2.1. Да поддържа информацията за изделията в своя магазин актуална към всеки момент.
2.2. Да изпълни условията, които е задал в обявата, когато реализира продажба освен, ако не е договорено друго с купувача.
2.3. Да изпълнява разпоредбите на Търговския закон и търговското право за приемане на върната стока, продадена чрез Интернет, в сроковете, определени от закона, като възстанови изцяло получените от купувача суми.
2.4. Да се придържа към добрите търговски практики в общуването и договарянето с купувача.
2.5. При възникнали спорове с купувача, да се отнася с разбиране и с полагане на усилия за разрешаване на проблема.